Tags: thông tin thời tiết

Video Dự báo thời tiết đêm 8/5 và ngày 9/5/2021 | Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết đêm 8/5 và ngày 9/5/2021, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 8/5/2021 | Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 8/5/2021, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 3/5 và ngày 4/5/2021 | Bắc Bộ ciều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết đêm 3/5 và ngày 4/5/2021 | Bắc Bộ ciều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trung Bộ chiều tối và đêm có...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 3/5/2021 | Mưa rào và dông trên cả nước

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 3/5/2021, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Khu vực Tây...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 27/4 và ngày 28/4/2021 | Bắc Bộ cục bộ có mưa to

Dự báo thời tiết đêm 27/4 và ngày 28/4/2021, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 27/4/2021 | Bắc Bộ có mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 27/4/2021, Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trung Bộ có mưa rải rác, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Khu...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 25/4 và ngày 26/4/2021 | Cả nước có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết đêm 25/4 và ngày 26/4/2021, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 25/4/2021 | Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 25/4/2021, Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông,...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 20/4 và ngày 21/4/2021 | Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết đêm 20/4 và ngày 21/4/2021, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 20/4/2021 | Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 20/4/2021, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ ngày nắng, vùng...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 17/4/2021 | Mưa dông rải rác trên cả nước

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 17/4/2021, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 13/4 và ngày 14/4/2021 | Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác

Dự báo thời tiết đêm 13/4 và ngày 14/4/2021, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 13/4/2021 | Bắc Bộ chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 13/4/2021, Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 8/4 và ngày 9/4/2021 | Bắc Bộ đêm và sáng có mưa và rải rác có dông

Dự báo thời tiết đêm 7/4 và ngày 8/4/2021, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa và rải rác có dông. Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 8/4/2021 | Bắc Bộ chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 8/4/2021, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa...

01.01.1970 | 08:00 AM