Tags: tình hình dịch bệnh

Tin tức Tối 9/5, Việt Nam ghi nhận 77 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, tối 9/5, Việt Nam có thêm có thêm 87 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận, trong đó 10 ca nhập cảnh cách...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 9/5, Việt Nam ghi nhận thêm 15 ca mắc COVID-19 trong nước

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 9/5, Việt Nam có thêm 15 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở 2 là 6...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 8/5, Việt Nam ghi nhận thêm 78 ca mắc COVID-19, riêng trong nước có 65 ca

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 8/5, Việt Nam có thêm 78 ca mắc COVID-19, riêng trong nước đã ghi nhận 65 ca.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 8/5, Việt Nam có thêm 15 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Hà Nội và Bắc Ninh

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 8/5, Việt Nam có thêm 15 ca mắc COVID-19, tất cả đều ghi nhận trong nước tại Hà Nội và tại Bắc...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 1/5, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 1/5, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19, tổng số bệnh nhân vẫn là 2.928.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 27/4, Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 27/4, Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19. Trong đó 4 ca được cách ly ngay sau khi nhập...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 27/4, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 27/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 20/4, Việt Nam có thêm 10 ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 20/4, Việt Nam có thêm 10 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh đã cách ly ngay...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 20/4, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 20/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 17/4, Việt Nam có thêm 8 ca mắc COVID-19

Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh. Trong ngày 17/4, có thêm 8 ca như vậy.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 13/4, Việt Nam có 7 ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 13/4, Việt Nam có 7 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Đà Nẵng, Bến Tre và Kiên...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 13/4, Việt Nam có 2 ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 13/4, Việt Nam có 2 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh. Đây là các ca...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 10/4, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 10/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước đã tiêm chủng vaccine...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 5/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 5/4 Việt Nam có 6 ca mắc COVID-19 tại 4 địa phương là Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 5/4, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 5/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

01.01.1970 | 08:00 AM