Tags: tình hình dịch hôm nay

Tin tức Ngày 27/12, cả nước có thêm 14.872 ca mắc COVID-19

Ngày 27/12, có 14.872 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành phố. Hà Nội có 9 ngày liên tục có số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 1.948 ca.

27.12.2021 | 20:09 PM

Tin tức Ngày 20/12, Việt Nam có thêm 14.977 ca mắc COVID-19

Ngày 20/12, cả nước ghi nhận 14.977 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố. Hà Nội tiếp tục có số ca mắc cao nhất cả nước với 1.612 ca. Trong ngày có...

20.12.2021 | 18:51 PM

Tin tức Ngày 15/12, Việt Nam có thêm 15.527 ca mắc COVID-19

Ngày 15/12, cả nước ghi nhận 15.527 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố. TP. Hồ Chí Minh có số ca cao nhất với 1.270 ca.

15.12.2021 | 19:33 PM

Tin tức Ngày 12/12, Việt Nam có thêm 14.638 ca mắc COVID-19

Ngày 12/12, cả nước ghi nhận 14.638 ca mắc COVID-19, giảm 1.483 ca so với hôm qua. Hà Nội có số ca cao thứ hai, gần 1.000 ca, chỉ sau TP.HCM - địa phương...

12.12.2021 | 19:41 PM

Tin tức Ngày 8/12, Việt Nam có thêm 14.599 ca mắc COVID-19

Ngày 8/12, cả nước ghi nhận 14.599 ca mắc COVID-19 tại 58 tỉnh, thành. Trong ngày cả nước có 24.737 ca khỏi và 230 trường hợp tử vong.

08.12.2021 | 18:52 PM

Tin tức Ngày 29/11, Việt Nam có thêm có 13.770 ca mắc COVID-19

Ngày 29/11, cả nước ghi nhận 13.770 ca mắc COVID-19, TP.HCM nhiều nhất với 1.554 ca. Trong ngày có 16.088 bệnh nhân khỏi bệnh, 173 ca tử vong.

29.11.2021 | 18:45 PM

Tin tức Ngày 28/11, Việt Nam có thêm có 12.936 ca mắc COVID-19

Ngày 28/11, cả nước ghi nhận 12.936 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM vẫn nhiều nhất với 1.454 ca. Trong ngày có 1.712 bệnh nhân khỏi bệnh, 190 ca tử vong....

28.11.2021 | 19:46 PM