Tags: Tòa tháp Bitexco

Điểm đến TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh là thành phố năng động, là trung tâm kinh tế, thương mại lớn nhất Việt Nam.

02.10.2018 | 17:36 PM