Tags: trạm dừng chân

Tin tức Ngôi đình nhỏ là trạm dừng chân của bộ đội, dân công thời chống Pháp được xếp di tích cấp tỉnh

Đình Làng Than ở xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vừa được đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh.

16.11.2022 | 18:58 PM