Tags: trận lũ lịch sử

Tin tức Mô hình nhà tránh lũ giúp người dân tránh thiệt hại nặng về người và của

Tại miền Trung, đợt lũ lịch sử vừa qua cho thấy, mô hình nhà tránh lũ đã giúp người dân vượt qua cơn hiểm nguy. Tại những vùng rốn lũ tỉnh Quảng Bình,...

31.10.2020 | 16:50 PM