Tags: trứng kiến xào hành

Ẩm thực Trứng kiến xào hành

Những ngày nắng lớn trong mùa hè, đột nhiên có những lúc trời dịu bất ngờ, là khi có nhiều trứng kiến, đây là dịp tốt để người dân ở các vùng núi Vân...

13.07.2021 | 12:01 PM