Tags: trúng thưởng

Tin tức Danh sách trúng thưởng Khảo sát đợt 9 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3

Cuộc khảo sát đợt 9 trong khuôn khổ chương trình “Phiêu lưu cùng Gulliver” Mùa 3 đã có danh sách 10 khán giả may mắn trúng thưởng tuần. Giải thưởng Túi...

22.01.2021 | 22:19 PM

Văn hóa Tham gia Khảo sát đợt 9 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3

Tham gia Khảo sát đợt 9 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3, với giải thưởng tuần là túi Eco-friendly Uniqlo, kem chống nắng Sunplay Super Block, và cơ...

16.01.2021 | 21:05 PM

Tin tức Danh sách trúng thưởng Khảo sát đợt 8 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3

Cuộc khảo sát đợt 8 trong khuôn khổ chương trình “Phiêu lưu cùng Gulliver” Mùa 3 đã có danh sách 10 khán giả may mắn trúng thưởng tuần với sản phẩm Tai...

15.01.2021 | 21:25 PM

Tin tức Tham gia Khảo sát đợt 8 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3

Mời quý vị tham gia đợt khảo sát thứ 8 của "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3 để giành các giải tuần là tai nghe nhét tai Sony. Bên cạnh giải thưởng tuần,...

09.01.2021 | 20:47 PM

Tin tức Danh sách trúng thưởng Khảo sát đợt 7 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3

Cuộc khảo sát đợt 7 trong khuôn khổ chương trình “Phiêu lưu cùng Gulliver” Mùa 3 đã có danh sách 10 khán giả may mắn trúng thưởng tuần với các sản phẩm...

08.01.2021 | 20:27 PM

Văn hóa Tham gia Khảo sát đợt 7 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3

Mời quý vị tham gia đợt khảo sát thứ 7 của "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3 để giành các giải tuần là trà lúa mạch Baisho Nhật Bản, xịt chống nắng Sunlay...

02.01.2021 | 21:11 PM

Tin tức Danh sách trúng thưởng Khảo sát đợt 6 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3

Cuộc khảo sát đợt 6 trong khuôn khổ chương trình “Phiêu lưu cùng Gulliver” Mùa 3 đã có danh sách 10 khán giả may mắn trúng thưởng tuần. Giải thưởng Túi...

02.01.2021 | 13:51 PM

Tin tức Danh sách trúng thưởng Khảo sát đợt 5 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3

Cuộc khảo sát đợt 5 trong khuôn khổ chương trình “Phiêu lưu cùng Gulliver” Mùa 3 đã có danh sách 10 khán giả may mắn trúng thưởng tuần với sản phẩm Tai...

25.12.2020 | 19:00 PM

Tin tức Tham gia Khảo sát đợt 5 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3

Mời quý vị tham gia đợt khảo sát thứ 5 của "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3 để giành các giải tuần là tai nghe Sony. Bên cạnh giải thưởng tuần, người...

19.12.2020 | 20:01 PM

Tin tức Danh sách trúng thưởng Khảo sát đợt 4 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3

Cuộc khảo sát đợt 4 trong khuôn khổ chương trình “Phiêu lưu cùng Gulliver” Mùa 3 đã có danh sách 10 khán giả may mắn trúng thưởng tuần với các sản phẩm...

18.12.2020 | 20:54 PM

Tin tức Danh sách trúng thưởng Khảo sát đợt 3 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3

Cuộc khảo sát đợt 3 trong khuôn khổ chương trình “Phiêu lưu cùng Gulliver” Mùa 3 đã có danh sách 10 khán giả may mắn trúng thưởng tuần. Chủ nhân giải...

12.12.2020 | 17:35 PM

Tin tức Danh sách trúng thưởng Khảo sát đợt 2 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3

Cuộc khảo sát đợt 2 trong khuôn khổ chương trình “Phiêu lưu cùng Gulliver” Mùa 3 đã có danh sách 10 khán giả may mắn trúng thưởng tuần. Giải thưởng tai...

05.12.2020 | 19:56 PM

Tin tức Tham gia Khảo sát đợt 3 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3

Cuộc khảo sát đợt 3 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3 đã chính thức bắt đầu và kết quả sẽ được công bố ngay trước ngày phát sóng tập 4 (20h ngày...

05.12.2020 | 20:10 PM

Tin tức Tham gia Khảo sát đợt 2 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3

Cuộc khảo sát đợt 2 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3 đã chính thức bắt đầu và kết quả sẽ được công bố ngay trước ngày phát sóng tập 3 (20h ngày...

28.11.2020 | 20:20 PM

Tin tức Danh sách trúng thưởng Khảo sát đợt 1 "Phiêu lưu cùng Gulliver" Mùa 3

Cuộc khảo sát đợt 1 trong khuôn khổ chương trình “Phiêu lưu cùng Gulliver” Mùa 3 đã tìm được 10 khán giả may mắn trúng thưởng tuần. Xin cảm ơn tất cả các...

27.11.2020 | 20:27 PM