Tags: từ hoa kỳ

Tin tức Đưa công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

Trong hai ngày 19 và 20/8/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp...

20.08.2020 | 10:23 AM

Tin tức Đưa công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

Trong hai ngày 7 và 8/6/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với...

09.06.2020 | 09:28 AM

Tin tức Thông báo về việc tổ chức chuyến bay đưa công dân từ Hoa Kỳ về nước

Do thủ tục phía Hoa Kỳ, hiện chưa có chuyến bay chở công dân Việt Nam về nước. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân bình tĩnh, tuân thủ nghiêm các quy định...

03.05.2020 | 18:53 PM