Tags: việt johan

Video Nghề đạo diễn

Bên cạnh sự cống hiến của những đạo diễn gạo cội, gần đây, điện ảnh Việt chào đón không ít dự án phim do thế hệ đạo diễn trẻ “cầm trịch”. Các tác phẩm với...

21.09.2020 | 09:00 AM