Tags: vovmedia

Văn hóa VOV - Người bạn thân thiết của bà con vùng cao

Trải qua 75 năm phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn đồng hành và là người bạn thân thiết của bà con vùng cao Sơn La. Những thông tin mà Đài TNVN...

07.09.2020 | 13:14 PM