Tags: Voyager Station

Khách sạn Khách sạn đầu tiên ngoài vũ trụ

Tương tự như khách sạn tại Trái Đất, Voyager Station có đầy đủ phòng tập thể dục, spa, khu mua sắm...

10.03.2021 | 15:17 PM