Tags: vpop

Văn hóa MV đề tài đồng tính cần dán nhãn 18+

Chính sự rộ lên của “cả bầu trời những MV đề tài LGBT” mà không ít những ý kiến trái chiều lại được đưa ra.

18.11.2019 | 11:05 AM

Video Hãy trao cho anh - Sơn Tùng MTP

Hãy trao cho anh - Sơn Tùng MTP

10.07.2019 | 15:20 PM