Tags: xây dựng làng olympic

Video Pháp xây dựng làng Olympic theo hướng giảm thiểu khí carbon

Pháp đang lên kế hoạch xây dựng làng vận động viên Olympic 2024 tại phía bắc thủ đô Paris theo hướng bền vững, với việc sử dụng các công nghệ xây dựng...

25.05.2022 | 19:55 PM