Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 19/6/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- TP. Hồ Chí Minh: Hơn 700 công nhân phải ở tại nhà máy do Covid-19
- Chung sức ủng hộ mua vaccine Covid-19 – Thể hiện truyền thống tốt đẹp và sức mạnh toàn dân tộc
- Thái Lan rút ngắn thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine
16:12 - 20/06/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.