Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam ngày 25/8/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Nhãn Hưng Yên - Nét văn hóa trong món quà quê dân dã
- Tăng cường quảng bá cho nông sản chủ lực
- Gạo Việt Nam được nâng tầm nhờ chất lượng
23:26 - 11/09/2020

Mời quý vị xem các chương trình Tự hào hàng Việt Nam đã phát sóng tại đây./.