Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam ngày 7/7/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Thực hiện cơ chế tạm quản hàng hóa
- EVFTA mở đường cho gạo Việt Nam đi châu Âu
- Nông dân vui mừng khi nông sản Việt Nam được đón nhận tại các thị trường quốc tế
17:33 - 17/07/2020

Mời quý vị xem các chương trình Tự hào hàng Việt Nam đã phát sóng tại đây./.