Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam ngày 8/9/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Pate Minh Chay chứa độc tố: Trách nhiệm thuộc về ai?
- Cảnh giác tình trạng mạo danh, gian lận xuất xứ - nhìn từ vụ xoài Đồng Tháp
23:26 - 11/09/2020

Mời quý vị xem các chương trình Tự hào hàng Việt Nam đã phát sóng tại đây./.