Video Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam Số 12 ngày 23/11/2022

`
20:01 - 23/11/2022

Nội dung chính có trong chương trình:
- Hội chợ nông nghiệp vùng trung du, miền núi
- Sàn thương mại điện tử phải cung cấp thông tin người bán hàng
- Hàng giả tràn lan trên các kênh thương mại điện tử
- Mua sắm trực tuyến – người tiêu dùng kiểm tra trực tiếp chất lượng hàng hóa
- Thúc đẩy tiêu thụ và tiêu dùng nội địa qua các kênh thương mại điện tử

Mời quý vị xem các chương trình Tự hào hàng Việt Nam đã phát sóng tại đây./.