Video Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam Số 14 ngày 7/12/2022

20:22 - 07/12/2022

Nội dung chính trong Tự hào hàng Việt Nam Số 14

- Cả nước chuẩn bị trên 60.000 tỷ đồng hàng hóa Tết
- Tuần lễ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc thiểu số
- Hà Nội đẩy mạnh liên kết chuỗi bán lẻ, phân phối hàng hóa đến với người tiêu dùng thủ đô
- Các đơn vị bán lẻ triển khai bình ổn thị trường Tết

  • Từ khóa