Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam Số 15 ngày 14/12/2022

20:22 - 14/12/2022

Nội dung chính trong Tự hào hàng Việt Nam Số 15:

- Khai mạc lễ hội nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng
- Lễ hội cá tra lần đầu tiên tổ chức tại Đồng Tháp
- Quảng bá thương hiệu nghề trồng hoa Lâm Đồng
- Hà Nội tìm hướng đi cho các làng nghề truyền thống
- Sơn tra - cây trồng "lợi ích kép" của bà con vùng cao

  • Từ khóa