Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Số 4 ngày 28/9/2022

Nội dung chính Tự hào hàng Việt Nam Số 4:
Top 50 doanh nghiệp thương hiệu giá trị nhất Việt Nam
Doanh nghiệp Việt tự hào sử dụng hàng Việt
20 năm bình ổn thị trường, đưa hàng Việt đến với người Việt
Hưng Yên đẩy mạnh chế biến và tiêu thụ long nhãn
20:04 - 28/09/2022

Mời quý vị xem các chương trình Tự hào hàng Việt Nam đã phát sóng tại đây./.