Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Số 5 ngày 5/10/2022

Saigon Co-op : 90% là hàng nội địa
Sơn La phát triển liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản
Xây dựng chuỗi giá trị thủy sản bền vững
Mô hình “kinh tế tuần hoàn” mới của nông dân vùng biên Bình Phước
Khu dân cư thông minh kết nối sản xuất và tiêu thụ
20:06 - 05/10/2022

Mời quý vị xem các chương trình Tự hào hàng Việt Nam đã phát sóng tại đây./.