Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Số 6 ngày 12/10/2022

18:07 - 12/10/2022

Nội dung chính trong Tự hào hàng Việt Nam Số 6:

Thị trường hàng hóa hồi phục tích cực
Ấn tượng hội chợ hàng Việt – Đà Nẵng 2022
Tìm đầu ra cho nông sản hữu cơ
Tháo gỡ khó khăn trong thúc đẩy thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo
Hỗ trợ sản xuất tiêu thụ nông sản
Kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh
Mời quý vị xem các chương trình Tự hào hàng Việt Nam đã phát sóng tại đây./.