Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Số 8 ngày 26/10/2022


21:08 - 26/10/2022

Nội dung chính có trong chương trình:

- Hội chợ sản phẩm, giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long
- Tăng giá trị cho ngành thực phẩm Việt Nam
- Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam – Tinh hoa hàng Việt Nam”
- Đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt thông qua hệ thống phân phối bán lẻ

Mời quý vị xem các chương trình Tự hào hàng Việt Nam đã phát sóng tại đây./.