Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam - Số 9 ngày 2/11/2022

Tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi tại Việt Nam còn thấp
Giá thịt heo, gạo có thể tăng nhẹ những tháng cuối năm
Đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái cộng đồng doanh nghiệp sản xuất
Để thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo không phải chỉ là một chiều
20:11 - 02/11/2022

Mời quý vị xem các chương trình Tự hào hàng Việt Nam đã phát sóng tại đây./.