Tags: bản tin dự báo thời tiết

Video Dự báo thời tiết đêm 22/12 và ngày 23/12/2020 | Trung Bộ có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết đêm 22/12 và ngày 23/12/2020, Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ có...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 19/12 và ngày 20/12/2020 | Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết đêm 19/12 và ngày 20/12/2020, Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét đậm, có nơi rét hại. Trung Bộ có mưa, có...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm 19/12/2020 | Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi

Dự báo thời tiết chiều và đêm 19/12/2020, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét đậm, rét hại. Trung Bộ có mưa, có nơi mưa...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 19/12/2020

Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 19/12/2020, thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. TP Vinh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to....

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 18/12 và ngày 19/12/2020 | Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi

Dự báo thời tiết đêm 18/12 và ngày 19/12/2020, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét đậm, rét hại. Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm 18/12/2020 | Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết chiều và đêm 18/12/2020, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, rét hại. Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Nam Bộ có mưa...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 16/12/2020

Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 16/12/2020, thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, trời rét đậm. TP Vinh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. TP Hồ...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 15/12 và ngày 16/12/2020 | Bắc Bộ trời rét đậm

Dự báo thời tiết đêm 15/12 và ngày 16/12/2020, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm. Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Tây Nguyên...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 04/12/2020

Dự báo thời tiết ngày 04/12/2020, Hà Nội đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 13-21 độ. TP Đà Nẵng có mưa, mưa rào. TP Hồ Chí Minh ngày...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 03/12 và ngày 04/12/2020 | Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ vài nơi

Dự báo thời tiết đêm 03/12 và ngày 04/12/2020, Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 03/12/2020 | Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 03/12/2020, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tây...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 24/11/2020

Dự báo thời tiết ngày 24/11/2020, thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19-25 độ. TP Vinh có mưa, mưa rào và có...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 23/11/2020 và ngày 24/11/2020 | Bắc Bộ có mưa

Dự báo thời tiết đêm 23/11/2020 và ngày 24/11/2020, Bắc Bộ có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, đêm và sáng trời lạnh. Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông....

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 22/11/2020

Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 22/11/2020, thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22-29 độ. TP Vinh có mây không mưa nhiệt độ từ 23-28 độ. TP Hồ...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 21/11 và ngày 22/11/2020 | Bắc Bộ ngày nắng, đêm trời lạnh

Dự báo thời tiết đêm 21/11 và ngày 22/11/2020, Bắc Bộ ngày nắng, đêm trời lạnh. Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời lạnh. Khu...

01.01.1970 | 08:00 AM