Tags: máy cày

Văn hóa Quảng Trị: Xã Vĩnh Kim 60 năm giữ kỷ vật thiêng của Bác Hồ tặng

Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị là một trong những HTX tiên tiến xuất sắc thời kỳ xây dựng miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa. Năm 1959, Vĩnh Kim vinh dự...

01.01.1970 | 08:00 AM