Tags: mũi sa vĩ

Điểm đến Mũi Sa Vĩ, Trà Cổ: Đời người, ai cũng nên đến một lần

Không quá khi nói rằng, là người dân Việt Nam, ai cũng nên đặt chân đến Mũi Sa Vĩ, Trà Cổ - nơi đặt nét chấm đầu tiên trên bản đồ hình chữ S này, ít nhất...

15.05.2019 | 12:03 PM