Tags: Sân chơi nghệ thuật

Văn hóa Liên hoan Giai điệu Sơn ca: Sân chơi nghệ thuật đích thực cho thiếu nhi

Đài TNVN đặt ra một tiêu chí, Liên hoan Giai điệu Sơn ca là sân chơi của các em chứ không phải là sân chơi trẻ con mục đích người lớn.

01.01.1970 | 08:00 AM