Video Du lịch xanh

Bản tin Du lịch xanh ngày 16/11/2020

Những tin chính có trong chương trình:
- Trồng cây vì Việt Nam xanh, sạch
- Trung Quốc cam kết khôi phục hơn 18.000ha rừng ngập mặn
- Thăm vùng chè Tân Thành ở Tuyên Quang
19:07 - 22/11/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Du lịch xanh đã phát sóng tại đây./.