Hotline: 0917.200.203 - 0911 345 808

Thử nghiệm

Video Bản tin Văn hóa-Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch 11h30 ngày 26/06/2019

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên nền tảng xuyên biên giới
- Huyện Hoài Nhơn, Bình Định bảo tồn và phát huy di sản Bài Chòi cổ
- Du khách vất vả với thời tiết nắng nóng tại Châu Âu
11:49 - 26/06/2019

Video cùng chuyên mục