Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch 11h30 ngày 26/06/2019

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên nền tảng xuyên biên giới
- Huyện Hoài Nhơn, Bình Định bảo tồn và phát huy di sản Bài Chòi cổ
- Du khách vất vả với thời tiết nắng nóng tại Châu Âu
15:06 - 26/06/2019

Video cùng chuyên mục