Tags: bán khép kín

Video Đô thị vị nhân sinh

Được nhân rộng mô hình tại nhiều quốc gia phát triển, giờ đây đô thị vị nhân sinh đã trở thành hình mẫu của đô thị hạnh phúc trên thế giới.

26.04.2022 | 19:26 PM