Video Không gian đẹp

Đô thị vị nhân sinh

Được nhân rộng mô hình tại nhiều quốc gia phát triển, giờ đây đô thị vị nhân sinh đã trở thành hình mẫu của đô thị hạnh phúc trên thế giới.
19:26 - 26/04/2022

Đô thị vị nhân sinh là xu hướng mới của các đô thị trên thế giới. Triết lý của đô thị vị nhân sinh cho rằng, phải đặt con người vào vị trí then chốt trong quy hoạch xây dựng, mang đến niềm vui thích cho tất cả mọi người, từ du khách tới người dân sinh sống, làm việc, giải trí hàng ngày. Để tạo nên đô thị vị nhân sinh có nhiều yếu tố, trong đó, yếu tố quy hoạch bán khép kín đóng vai trò quan trọng. Chương trình giải thích và minh họa về vai trò của yếu tố quy hoạch bán khép kín để tạo nên một đô thị vị nhân sinh.

Mời quý vị xem các chương trình Không gian đẹp đã phát sóng tại đây./.