Tags: Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 5/6/2021

Video Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 5/6/2021

Những nội dung chính có trong chương trình: - Không để người đã tiêm vaccine lơ là phòng dịch - Chung tay tạo môi trường sống xanh - sạch - đẹp - WHO...

07.06.2021 | 16:08 PM