Tags: bản tin văn hóa ngày 17/02

Video Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 17/02/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 17/02/2020: - Đảm bảo phòng chống dịch không ảnh hưởng đến hoạt động du lịch - Giữ gìn văn...

17.02.2020 | 20:25 PM

Video Bản tin Văn hóa - Du lịch 06h30 ngày 17/02/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch 06h30 ngày 17/02/2020: - Hướng dẫn các công ty lữ hành, khách sạn biện pháp phòng, chống dịch...

17.02.2020 | 08:45 AM