Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 17/02/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 17/02/2020:
- Đảm bảo phòng chống dịch không ảnh hưởng đến hoạt động du lịch
- Giữ gìn văn hóa làng biển Quảng Nam
- Malaysia cấm nhập cảnh hành khách từ tàu du lịch Westerdam

20:25 - 17/02/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng của Vietnam Journey tại đây./.