Tags: BN số 10.253

Video Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 16/6/2021

Những nội dung chính có trong chương trình: - Tất cả F1 của BN số 10.253 âm tính với SARS-CoV-2 - Nhà phố cho thuê “lao dốc” - Mỹ: Bang New York đang...

20.06.2021 | 16:08 PM