Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 16/6/2021

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Tất cả F1 của BN số 10.253 âm tính với SARS-CoV-2
- Nhà phố cho thuê “lao dốc”
- Mỹ: Bang New York đang gỡ bỏ toàn bộ các hạn chế Covid-19
16:08 - 20/06/2021

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.