Tags: bồi dưỡng giáo viên

Video Đa dạng hóa hình thức học tập trong trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non

Tận dụng sự phát triển của công nghệ và các nền tảng mạng xã hội, các thầy cô giáo đã cùng nhau tự tìm tòi, nghiên cứu, xây dựng các video clip, các bài...

20.12.2022 | 17:40 PM