Video Phóng sự VOV

Đa dạng hóa hình thức học tập trong trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non

Tận dụng sự phát triển của công nghệ và các nền tảng mạng xã hội, các thầy cô giáo đã cùng nhau tự tìm tòi, nghiên cứu, xây dựng các video clip, các bài giảng online rồi phối hợp với phụ huynh để dạy trẻ ở nhà.

17:40 - 20/12/2022

Bên cạnh việc tham gia qua các khóa tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp do Bộ Giáo dục – Đào tạo, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tổ chức, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường còn tăng cường việc tự học, tự bồi dưỡng, khai thác nguồn tư liệu sẵn có trên mạng internet và các nguồn tài nguyên học liệu đã được số hóa. Tận dụng mọi cơ hội để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, không phân biệt học trực tiếp hay trực tuyến, nhờ đó, giáo viên ngày càng chủ động, sáng tạo trong việc ứng dụng các phương pháp giáo dục hiện đại vào trường học như Montessori, STEAM, STEM…

Giáo dục mầm non giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành, phát triển nhân cách của trẻ. Với sự đi lên của xã hội, sự phát triển của khoa học công nghệ thời kì 4.0, các trường mầm non đang ngày càng nỗ lực để đạt được những tiêu chuẩn cao về chất lượng, chuẩn bị cho quá trình hội nhập quốc tế. Vì vậy, có thể khẳng định Đề án 33 về “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025” là đề án lớn mang tầm cỡ quốc gia. Trong đó, đa dạng hóa hình thức học tập như trực tiếp, trực tuyến trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non là một nhiệm vụ quan trọng của đề án này.

Thực hiện Đề án 33 của Thủ tướng Chính phủ, những khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý mầm non cốt cán được Bộ GD-ĐT tổ chức định kỳ. Mỗi khóa tập huấn có các mô-đun chủ đề khác nhau. Các học viên đều tích cực, chủ động tham gia học tập. Đặc biệt, các khóa tập huấn, bồi dưỡng này có khả năng truyền cảm hứng mạnh mẽ đến tất cả học viên tham dự và tác động tích cực đến cộng đồng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; rộng hơn là lan tỏa sâu rộng đến xã hội.


Thực hiện: Lê Liên – Trọng Đại