Tags: các loài thú

Video Anh: Vườn thú London cân đo định kỳ cho 19.000 động vật

Vườn thú London mới đây đã thực hiện cuộc cân đo thường niên dành cho động vật ở đây. Đặc biệt, lần cân đo này còn nhằm mục đích đánh giá tác động của đợt...

30.08.2020 | 16:36 PM