Tags: Chế độ

Video Ra mắt chương trình thí điểm hạn chế di cư bất hợp pháp

Costa Rica, Guatemala và Mỹ hôm qua đã chính thức khởi động chương trình thí điểm “Di chuyển an toàn” nhằm hạn chế dòng người di cư bất hợp pháp.

14.06.2023 | 09:20 AM

Video Cần có cơ chế riêng đối với nguồn vốn sự nghiệp của chương trình mục tiêu Quốc gia

Cần có cơ chế riêng đối với nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia, cần có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao...

31.05.2023 | 22:20 PM