Tags: chống dịch như chống giặc

Video Hà Nội: Chống dịch như chống giặc, thần tốc hơn nữa, hiệu quả hơn nữa

Nguy cơ về dịch bệnh đối với Hà Nội vẫn rất khó lường và có khả năng bùng phát rất cao. Chống dịch như chống giặc, vì vậy các cấp các ngành của Hà Nội cần...

13.05.2021 | 20:35 PM