Tags: chữa bệnh telehealth

Video Hiệu quả từ khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Sau hơn 2 năm, hàng loạt bệnh viện tuyến trung ương đã triển khai khám chữa bệnh từ xa. Nhờ áp dụng khám chữa bệnh từ xa giúp giảm áp lực cho các bệnh...

28.12.2022 | 11:37 AM