Tags: covid gia tăng

Video Trung Quốc: Các bệnh viện hủy kỳ nghỉ năm mới trong bối cảnh Covid-19 gia tăng

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, nhiều bệnh viện ở Trung Quốc đã phải làm việc hết công xuất để đối phó với đỉnh dịch Covid-19 đang khiến số ca bệnh...

02.01.2023 | 21:55 PM