Tags: danh thần ở Sài Gòn

Điểm đến Lăng miếu 200 năm tuổi, nơi thờ danh thần ở Sài Gòn

Lăng Ông Bà Chiểu tồn tại gần 200 năm tuổi, là nơi thờ Thượng Quốc công Tả quân Lê Văn Duyệt.

08.10.2019 | 06:38 AM