Tags: du lịch Pác Cáp

Video Đánh thức tiềm năng du lịch Pác Cáp (Tuyên Quang)

Thôn Pác Cáp có 65 hộ, với 7 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Tày chiếm trên 95% đã tạo cho Pác Cáp một nền văn hoá phong phú, từ không...

18.08.2022 | 19:16 PM