Tags: giám sát covid-19

Video Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 7/1

Những tin chính có trong chương trình: - Cần quy định các nguyên tắc cơ bản để làm cơ sở quy hoạch vùng, địa phương - Tăng cường các biện pháp giám sát...

07.01.2023 | 15:56 PM

Video Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 10/12/2020

Những nội dung chính có trong chương trình: - TP Hồ Chí Minh xét nghiệm giám sát Covid-19 tại bến xe - Thông xe cầu Thăng Long vào tháng 1/2021 - Bang...

14.12.2020 | 10:45 AM