Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 7/1

Những tin chính có trong chương trình:
- Cần quy định các nguyên tắc cơ bản để làm cơ sở quy hoạch vùng, địa phương
- Tăng cường các biện pháp giám sát covid-19 tại cửa khẩu
- Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine
15:56 - 07/01/2023